Parádní možnost vzdělání

Parádní možnost vzdělání


Lidé se Äasto setkávají s tím, že se po maturitÄ› nedostanou na žádnou vysokou Å¡kolu, i když testy složí. Bohužel doÅ¡lo na takovou situaci také u vás a chtÄ›li byste ji nÄ›jak zmÄ›nit? Nechcete litovat toho, že jste to zkusili, ale ani toho, že jste se nedostali, protože víte, že se na daný obor hlásily stovky lidí a je mnoho takových, kteří jsou ve stejné situaci jako vy? Vy na tom ale můžete být lépe! Nemusíte sedÄ›t celý rok doma a nic nedÄ›lat nebo jen chodit po brigádách! Nabízíme vám skvÄ›lou možnost studia na jazykové Å¡kole v BrnÄ›, kde se vám dostane speciální výuky v malých skupinách, takže bude výuka intenzivní a po naÅ¡em kurzu budete umÄ›t brilantnÄ› ten jazyk, který si vyberete! U nás se vyuÄuje ve skupinách, kde je maximálnÄ› deset lidí, takže budete mít dostateÄnou péÄi. Ale kromÄ› pomaturitního studia nabízíme také jazykové kurzy pro veÅ™ejnost, kam se může pÅ™ijít uÄit kdokoli! Neváhejte tedy, netrapte se tím, že bude zkouÅ¡et pÅ™ijímaÄky až za rok, pÅ™ijÄte k nám a získejte zkuÅ¡enosti i znalosti, které se vám budou za rok jistÄ› hodit a to nejen do Å¡koly, ale také do budoucího života! Pomaturitní studium angliÄtiny Brno se tak stane jasnou volbou, které nikdy nebudete litovat!

PÅ™eklady pro firmy i jednotlivce v ÄŒR i zahraniÄí!

NaÅ¡e jazyková Å¡kola v BrnÄ› ale nenabízí jen jazykové kurzy a pomaturitní studia, ale také vám poskytuje služby a poradenství ohlednÄ› tlumoÄnictví a pÅ™ekladů! AÅ¥ už by se jednalo o jednotlivce Äi firmu, můžeme poskytnout profesionální pÅ™eklady a tlumoÄení z/ do 18 jazyků, takže výbÄ›r je skuteÄnÄ› velký. PotÅ™ebujete ale také pomoc s organizací služební cesty Äi je nutné mít s sebou asistenta, který se postará o pÅ™ekonání jazykových bariér v zahraniÄní? ObraÅ¥te se na nás, zkuste pÅ™eklady a tlumoÄení Brno, které se ujmou vaÅ¡ich starostí s jazykovou bariérou a rozbijí ji do posledního kousíÄku!


Nezařazené
Comments are closed.