Rubrika: Ekonomika

Výnosy Coca-Coly na vzestupu

Výnosy Coca-Coly na vzestupu

Coca-Cola posílila své zisky na poli sodovek na svém nejsilnějším severoamerickém trhu, i přes to, že bylo nedávno přijato opatření na zvýšení cen u hliníku. Čistý zisk u limonádového obra poskočil o 69% na 2,3 miliardy dolarů po snížení daňových nákladů. Výnosy poklesly o 12% po prodeji značky franšízantům. Výsledky se dostavily po posílení značky v Severní Americe nedlouho poté, kdy firma představila nové příchutě značky Diet Coke a změnila značku Coke Zero. Navíc byly do prodeje uvedeny menší balení většiny nápojů. Tato opatření byla ustanovena v rámci kampaně na poptávku spotřebitelů, kteří v obavách po obezitě v USA, ale i dalších zemích, po této změně volali. 
coca cola s citronem.jpg
Spotřebitelé kupují více nápojů hlavně díky tomu, že je z čeho vybírat a nabídka je rozmanitá. Množství prodeje šumivých nápojů se v Severní Americe zvýšilo o jedno procento. Zvýšení přišlo i přes to, že byl region zasažen v rámci celého dodavatelského řetězce od vyšších nákladů po dopravu až po cenu plastů a ceny za výrobu plechovek z hliníku. Vyšší náklady vedly společnost k růstu cen, což v tomto regionu není podle vedoucích pracovníků obvyklé. V druhé polovině tohoto roku však ředitelé očekávají další kolísání cen na zámořských trzích vzhledem k posilujícímu dolaru. Nicméně globální hospodářský růst zůstává stabilně velmi silný i přes to, že vždy existuje jistá míra nejistoty z geopolitického hlediska a eskalace obchodních konfliktů. Limonádový průmysl však zůstává naživu a roste. Akci společnosti se zvýšily o 2,4 procenta na 46 dolarů.
víčka coca coly.jpg
Coca-Cola, která je od roku 1944 registrována také pod značkou Coke je nejslavnější kofeinový nápoj hnědé barvy, uveden na trh v roce 1886. Vyráběn je firmou The Coca-Cola Company a dnes už se jedná o nealkoholický nápoj bez vína a kokainu. Od roku 1888 je limonáda sycena oxidem uhličitým.                                                                              

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika je společenská věda, která studuje, jak řídit dostupné zdroje pro uspokojení lidských potřeb. Kromě toho také sleduje chování a jednání lidí.
 
Vzhledem k tomu, že zdroje planety jsou vzácné a bohužel ne všichni můžeme vše mít, jsme nuceni  spravovat tato aktiva, abychom získali to, co nám opravdu chybí. Hospodářská věda zahrnuje rozhodování jednotlivců, organizací a států o přidělování těchto omezených zdrojů.
mobil nad pc 
Ekonomika se také zaměřuje na chování jednotlivců, jejich vzájemné ovlivňování s určitými událostmi a vliv, který na životní prostředí produkují (například ceny, výroba, bohatství nebo spotřeba). Je to společenská věda, protože studuje lidskou činnost a chování, což je vysoce dynamický předmět studia. Lidé jsou nepředvídatelní.
 
Konečným cílem ekonomiky je zlepšit životní podmínky lidí a společností. Je třeba mít na paměti, že dostupné zdroje jsou omezené (je jich nedostatek), ale lidské potřeby jsou omezené. Když se určitá osoba rozhodne určitému účelu přiřadit prostředek, vyřadí jeho použití pro jiný účel. Toto je známé jako příležitostné náklady.
 
Ekonomika je také zodpovědná za studium všech fází souvisejících s výrobním procesem zboží a služeb, od těžby surovin a po jeho použití konečným spotřebitelem, určení způsobu přidělování omezených zdrojů.
 
Hlavními předměty studie ekonomiky v průběhu času byly ceny zboží a výrobní faktory (půda, výroba, kapitál a technologie), chování finančních trhů, právo nabídky a poptávky, důsledky zásahu státu do společnosti, rozdělení příjmů, hospodářský růst zemí a mezinárodní obchod. Všechny tyto faktory ovlivňují způsob přidělování zdrojů, ekonomika se snaží efektivně přidělit tyto zdroje.
 zmáčknutá peněženka
Jak můžeme tedy vidět, že ekonomická oblast je stejně široká jako lidská činnost. A právě proto společně s moderní vědou, mnoho teorie ekonomie nemůže být vyvráceno, na rozdíl od čistých věd, jako je matematika nebo fyzika.

Nebankovní společnost půjčí

Nebankovní společnost půjčí

Museli byste být hodně naivní, abyste byli skutečně přesvědčení o tom, že mají všichni našinci vždy dostatek peněz. Tak tomu totiž není, stejně jako tomu tak nikdy nebylo. Vždycky tu byli lidé nejen bohatí, ale i chudí, a dnes je tomu také tak. A zatímco se těmi, kdo jsou takzvaně za vodou, moc zaobírat nemusíme, protože ti s penězi zásadnější problémy nemívají, u těch, kterým se po finanční stránce zrovna nevede, je to jiné. Ti si musí velice často utahovat onen pověstný opasek, a někdy jim ani to nepomůže. A když není vyhnutí, shánějí se takoví lidé v nouzi po nějaké té pomoci, po někom, kdo by jim finančně vypomohl. Jenže často hledají marně, protože ať už osloví kteroukoliv z bank, se žádostí o půjčku v ní neuspějí.

indické mince

Jenže skutečnost, že lidem ve finančních potížích nechtějí banky pomoci, neznamená, že je všechno ztracené. Když se totiž někomu nepoštěstí v bance, může mu pomoci třeba nebankovní hypotéka, jež je ve srovnání s bankovními půjčkami daleko dostupnějším produktem finančního trhu.

A co taková hypotéka od nebankovní společnosti obnáší? Vlastně je to docela jednoduché. Člověk si řekne o peníze, které potřebuje, a když je schopen zaručit se za jejich vrácení zástavou nějakého nemovitého majetku, dočká se. Člověku, který se může podobně zaručit, tu totiž vyhovět lze, a to i bez nutnosti brát příliš vážně záznamy v jeho registrech dlužníků nebo výši jeho příjmů.

indické rupie

Taková nebankovní hypotéka prostě pomáhá mnohým lidem, kteří už třeba ani nevědí kudy kam. A je dobře, že se tak děje, protože díky tomu se nemusí třást před vidinou temně vypadající budoucnosti nikdo, kdo se nějakým způsobem dostal do finančních obtíží. Což by mohl být jednoho dne případ kohokoliv z nás. I těch, kteří si myslí, že taková situace nemůže nastat, i mne nebo vás. Každý prostě může někdy uklouznout. A je dobře, že je tu někdo, kdo mu pomůže postavit se zase na nohy.

Bez peněz se nelze obejít

Bez peněz se nelze obejít

Dokud máme my lidé dost peněz, vede se nám přinejmenším uspokojivě. Jistě, ani peníze nejsou ještě vším, ani hodně bohatí lidé ještě nemusí být šťastní, protože je mohou sužovat třeba i zdravotní problémy nebo jiné komplikace, ale přece jenom jsou ti, kdo mají peněz dost, ušetření mnoha problémů a trápení.

Je tedy nad slunce jasné, že my lidé chceme dost peněz mít. A bylo by skvělé, kdyby se nám toto přání vyplnilo. Ovšem je skutečností, že ne všichni máme tolik, abychom si mohli pochvalovat. Docela často si nevyděláváme dost, nejednou máme povinnost hradit i hodně vysoké výdaje, a je pochopitelné, že se tak potýkáme s finančními problémy, jež nám mohou klidně i hodně zkomplikovat naši existenci. A abychom i podobné potíže nějak ustáli, musíme si někdy zkrátka nějaké ty finanční prostředky půjčit.

pětilibrové bankovky

Ti, kteří jsou na tom ještě relativně dobře, kteří si poměrně dost vydělávají a jenom je například zaskočila nečekaná vydání, mohou zůstat v klidu. Těm půjčí dost možná i v jakékoliv finanční instituci, která nás jenom napadne. Ale co ti, kteří ani zdaleka tak dokonalí nejsou, kteří se kromě nedostatku peněz potýkají i s nízkými příjmy a ani jejich registry dlužníků nevypadají zrovna dokonale?

Když jsou na tom lidé špatně, v bance je obvykle odmítnou. A aby se i oni potom k penězům dostali, může být jediným východiskem třeba i nebankovní americká hypotéka. Ta je tu totiž nejen pro ideální žadatele, ale i pro ty, kteří se potýkají s celou řadou potíží.

zloté bankovky

Má-li někdo nějakou nemovitost, kterou by byl ochoten dát do zástavy jako záruku splácení půjčky, tomu se právě u nebankovní hypotéky bez problémů vyhoví. U nebankovní hypotéky jde přece právě o to, aby měli ti, kdo ji chtějí získat, nemovitý majetek, který by byl garancí splácení. A když tu taková záruka poskytnuta je, může si tu půjčit snad každý. Není důvod, aby tu byl někdo odmítnut.

Nebankovní pomoc podnikatelům

Nebankovní pomoc podnikatelům

Jste-li soukromým podnikatelem, osobou samostatně výdělečně činnou, či se jakýmkoliv jiným způsobem živíte jako svůj vlastní šéf, jistě jste někdy slyšeli, nebo případně dokonce i zažili finanční krizi. Ta může postihnout naprosto jakoukoliv firmu, bez ohledu na její zaměření, či velikost. Může se jednat o podnikatele z oboru kosmetických služeb, který je ve svém salonu sám, ale také může být řeč o nadnárodních, korporátních společnostech, jejichž prostory zaměstnávají tisíce zaměstnanců, například z oboru mody, potravinového průmyslu, či jakékoliv jiné kategorie.

spolupráce

Dá se tedy říct, že finanční problémy mohou postihnout jakéhokoliv podnikatele, bez ohledu na jeho rozšíření. Takové finanční problémy mohou být způsobeny například nařízením vlády, zdravotní pojišťovnou, stávkami zaměstnanců, inflace, problémy s dodávkou materiálů, či surovin, nebo třeba konkurence, různé poruchy, a neplatiči mezi odběrateli. V takovém případě však majiteli, podnikateli, nebo vlastníku společnosti nezbývá nic jiného, než-li finanční krizi překlenout za pomoci půjčky. Získat však půjčku je (obzvláště v dnešní době) nelehký úkol, a právě proto zde máme toto řešení!

peníze

V případě, že se podnikatel rozhodne navštívit banku, a zažádat tak o půjčku, bývá nejčastější průběh zahájen konverzací o požadované půjčce, její výši, podmínkách, apod. Ovšem poté, co si banka prohlédne daňové přiznání, zjistí případné nízké příjmy, či dokonce případné záznamy v registru dlužníků, další nesplacené půjčky, nebo dokonce hrozící exekuci, je v tu chvíli požadovaná půjčka okamžitě zamítnuta. Naštěstí však existují určité kompromisy, které mohou zachránit jakoukoliv firmu, včetně soukromých podnikatelů. Zmiňovaným kompromisem je nebankovní pomoc https://www.hypotekybezregistru.cz/nebankovni-pomoc/. Ta Vám pak poskytne půjčku třeba i s 30ti letou lhůtou na splácení. Avšak poskytovateli musí žadatel doložit, že vlastní nemovitost, kterou by mohl poskytnout do zástavy, a vlastnit příjmy, které postačí alespoň na minimální splátky.

Jak se shánějí peníze

Jak se shánějí peníze

Soukromí podnikatelé jsou sice často hodně pracovití a kreativní lidé, jenže ani to nemusí stačit k tomu, aby si na sebe vždy dokázali spolehlivě dostatečně vydělat. Někdy se tito mohou snažit, seč jim jejich síly stačí, ale ani to není dost a oni se tak ocitnou v nepříjemné situaci, v níž není třeba ani na živobytí a udržování podniku v provozu.

Nemělo by se to dít, ale děje se to. A pak je jenom na podnikatelích, na něž podobné těžkosti dolehnou, jak se s nimi vypořádají.

mince eura

Někdo z podnikatelů rezignuje, propustí případné zaměstnance, firmu zavře a jde zkusit štěstí někam jinam, ale to je přece škoda, když už se nějaká podobná firma rozjela a je ještě naděje, že by mohlo být v budoucnu lépe.

Daleko rozumnější jsou pokusy o nápravu nepříznivé ekonomické situace. A když soukromník sám něco podobného nezvládne, nemusí ještě propadat skepsi, protože s tím může pomoci třeba i půjčka.

Když se pro takový upadající podnik sežene například nebankovní hypotéka bez registru, může být už napůl vyhráno. Protože se tu dá investováním takto půjčených peněz dosáhnout obratu k lepšímu.

eura v peněžence

A proč si vzít zrovna onu hypotéku od nebankovní společnosti? V čem jsou její přednosti ve srovnání s jinými typy půjček?

Asi tím největším plusem pro podnikatele v nesnázích je tu to, že lze takovou nebankovní hypotéku získat docela snadno. Samozřejmě za předpokladu, že má žadatel nemovitost, kterou by tu mohl nabídnout jako garanci odpovídajícího splácení půjčených peněz. Tady se totiž zase až tak moc nepřihlíží ani k žadatelovým příjmům, u kterých tu stačí i jenom to, aby se z nich dalo splácet, ani k nějakým záznamům v registrech dlužníků. Tady se nad tím prostě přimhouří oko a každý může dostat to, co potřebuje. A díky tomu, že si tu lze půjčit i spoustu peněz na dlouhou dobu, je právě taková hypotéka často tou nejdokonalejší volbou.

Jak se shání půjčka?

Jak se shání půjčka?

Napadlo vás už někdy, co byste si počali, kdyby vám snad někdy v průběhu života dočasně došly peníze a vy byste tak nemohli platit za to, za co se obvykle platí a bez čeho se dost možná nedá ani obejít? Dost pravděpodobně ano. A možná jste se tímto tématem museli zaobírat dokonce už v podobné situaci, tedy tehdy, kdy jste to už skutečně řešit museli, kdy už jste finanční tísní trpěli.

Pokud se dá o tom, co před okamžikem zaznělo, něco říci, pak určitě to, že nejeden z takto osudem zkoušených lidí potřebuje finanční půjčku. Bez té se totiž nejednou nedá s momentálními problémy vypořádat, peníze se nejednou jiným než právě tímto způsobem neseženou.

vyrovnané peníze

Jenže ony se nejednou neseženou ani tehdy, když si člověk požádá o bankovní půjčku. Úředníci takové banky dotyčného žadatele nechají, aby jim doložil kdeco, pak to dlouho posuzují, a nakonec se tu žadateli oznámí, že tento není bonitní, a tudíž nic nedostane. Bohužel.

A někdo takový aby zkusil štěstí i jinde. A to třeba u nebankovních společností. A právě to může být to nejlepší rozhodnutí, jaké může takový člověk učinit. Protože nebankovní společnosti nejsou už dávno tím, čím byly za dob zrodu našeho novodobého kapitalismu, dnes už se není třeba obávat, že by se tu člověk dostal do spárů někoho, kdo ho dotlačí do neřešitelné situace a sedře ho z kůže.

vyrovnané mince

Jak může komukoliv dokázat u nabídky typu americká hypotéka kalkulačka, i zde se nabízejí výhodné finanční produkty. I zde si lze vzít výhodnou půjčku, jež je navíc i snadno dostupná. Protože tady není třeba prokazovat enormní příjmy, tady se není třeba bát záznamů v registrech dlužníků a podobných nedostatků. Tady se prostě dá do zástavy nemovitost a prokáže se schopnost splácet, a je to. Člověku tu půjčí třeba i v těch nejkritičtějších okamžicích jeho života a umožní mu vést i tehdy naprosto normální život.

Od koho si půjčit?

Od koho si půjčit?

Je příjemné, pokud má člověk peníze. Čím více těchto má, tím se může cítit lépe, a logicky i naopak. Protože peníze jsou jistota, že bude vždy co jíst, že bude do čeho se obléknout a kde bydlet, že… Naprostá většina z toho, co dnešní člověk potřebuje, se dá sehnat za peníze, a zároveň je skutečností, že se spousta věcí ani žádným jiným způsobem než formou koupě nesežene.

A tak se lidé snaží, aby měli peněz dostatek. Aby měli vždycky přinejmenším na pořízení si toho, co potřebují k uspokojivému způsobu života. Chodíme do práce, abychom si ona kolečka a papírky vydělali, pobíráme penzi nebo různé dávky, někteří z nás kvůli penězům dokonce i žebrají nebo se dopouštějí trestné činnosti a podobně.

dolarové bankovky

A co když se navzdory veškeré snaze nepodaří dostatek peněz zajistit? Co když tyto scházejí a není tak na zaplacení dost možná ani těch nejpodstatnějších pro život potřebných věcí?

Pak je někdy možné zvýšit pracovní nasazení se záměrem víc si vydělat, pak se to dá někdy vyřešit i úsporami. Ale někdy nic z tohoto nevyjde. A pak lidé shánějí půjčky.

Půjčka na překlenutí těžkých chvil přijde vhod leckomu. Jenže aby ji člověk získal, musí si nejednou prožít doslova peklo. Protože většina finančních institucí jen tak někomu peníze nesvěří. Je třeba bankéře přesvědčit, že člověk vše půjčené v pořádku vrátí, to znamená třeba doložit dostatečně vysoké příjmy, dobře vypadající daňové přiznání, bankovní a nebankovní registry dlužníků bez záznamů a tak dále. A to člověk ve finanční tísni naprosto pochopitelně doložit nedokáže. Kdyby hodně vydělával a měl vše řádně splaceno, nemusel by si přece půjčovat.

hromádka mincí

A tak se nejeden z lidí něco naběhá od jedné finanční instituce k druhé, než mu vyhoví. A tím, kdo mu vyhoví, bývá nebankovní společnost. Protože americká nebankovní hypotéka https://www.hypotekybezregistru.cz/ je tu i pro ty nejzoufalejší lidi, kteří nemohou nabídnout pomalu nic. Pokud tito mají aspoň nemovitost, již by mohli dát do zástavy, určitě jim tu půjčí. A to za příznivých podmínek.

Můžete si dovolit splácet půjčku?

Můžete si dovolit splácet půjčku?

Vyjít s penězi je pro mnoho lidí nemalý problém, a tak není divu, že řada českých domácností žije od výplaty k výplatě. A koncem měsíce si mnozí půjčují. A co teprve, když mimo zajištění potřeb rodiny musí takoví lidé ještě navíc pravidelně splácet půjčku – tak to pak může být pořádně tvrdý oříšek! Proto není divu, že jsou finanční společnosti při půjčování peněz tak obezřetné. Zkrátka moc dobře vědí, jak to chodí, a nechtějí riskovat, že se jim jejich investice třeba už nikdy nevrátí. A z toho plyne ta nekonečně dlouhá řada podmínek a nároků, které musíte splnit, když požádáte o půjčku. Získat takovou půjčku, tím spíše, když se jedná o vysokou částku a na dlouhé roky dopředu, může být opravdu nelehké – vlastně je to tak, že ti, kdo to zvládnou, prokáží mistrovský kousek hodný obdivu. Podmínek, které musíte při žádosti o hypotéku splnit, je totiž celá dlouhá řada. A mezi nimi se zvláště vyjímá bonita, která je pro mnoho žadatelů naprosto nepřekonatelnou překážkou.

money-2817937_640

Bonita se totiž týká především pravidelných příjmů a výdajů žadatele. Na jejím základě poskytovatel úvěrů posoudí, zda svůj finanční závazek budete schopni v budoucnosti splácet. Takže když z výplaty tak tak vyžijete, tak je už předem jasné, že půjčku nezískáte. Jenže problém je v tom, že nároky na příjem domácnosti jsou tak vysoké, že na potřebnou půjčku už nedosáhnou ani lidé s průměrným platem, kterým by splácení ve skutečnosti nedělalo větší potíže.

money-4391561_640

Pakliže se takové problémy týkají i vás a je zřejmé, že banka vám půjčku neposkytnete právě kvůli tomu, že máte nevyhovující bonitu, neházejte ještě flintu do žita. Raději navštivte webové stránky nebankovní společnosti, a tam požádejte o hypotéku bez doložení příjmu – uvidíte, že tentokrát to vyjde. Posouzení bonity se ani v tomto případě nezbavíte, ale nebude tak přísné, respektive bude střízlivé a bude pracovat s vašimi reálnými možnostmi. A to je vaše velká šance na úspěch!

Využijte každý roh Vaší místnosti

Využijte každý roh Vaší místnosti

Malý byt s se https://www.nabytek-aldo.cz/detsky-pokoj-pro-holku-b-s-rohovou-satni-skrini-pristylkou-x15990 bou nese úskalí stísněného pocitu. Ale jak to udělat, abyste si vzájemně se svým partnerem nepřekáželi? Abyste i přesto, že máte málo prostoru, měli také své pohodlí? Ale ano. Jde to, když se chce. Věřte, že bez rohové sedací soupravy to nedáte.

Jen pro příklad.
Podívejte se do bytů, jak mají vyřešené rohy místností. Jsou nějakým způsobem vyplněné, nebo zejí prázdnotou? I ve velkých bytech se najdou prázdné rohy místností. Možná je majitelé zaplní květinovým stolkem, možná, že mají v jednom z nich umístěnou právě rohovou sedací soupravu. I když nepotřebují zvětšovat prostor, jako vy.

domácí posezení

Vy si z takového počinu ale vezměte příklad.
Jestli Vás začíná obtěžovat kličkování místností do místnosti druhé, udělejte s tím něco.

  • Proč máte klasickou sedací soupravu s křesly, o které se denně okopáváte?
  • Proč nezvolíte variantu se sedací soupravou, která se perfektně vejde do rohu?
  • Musíte mít ta zatracená křesla?

Jste přece jen dva lidi, kteří tento společný prostor obýváte den co den. Malý byt se nedá nafouknout, nebo rozšířit vybouráním. Ale dá se zvětšit opticky. A rohovou sedací soupravou bez křesel získáte nejen opticky větší místnost.
Výhody uvítáte.

Už nebudete muset kličkovat s táckem na kávu mezi křesly. Nebudete muset dávat pozor na to, abyste si neukopli palec u nohy a zároveň nerozlili lahodně vonící kávu. Budete moci volně projít až ke konferenčnímu stolku.

moderní sezení

Usedněte potom k té své voňavé kávě a prohlédněte si další rohy místnosti. Nemůžete tam umístit, třeba ten velký květináč s rostlinou, která Vás provází odmalička? Neuvažujete o tom, že byste ji vyhodili, že ne? Najednou máte totiž více prostoru k obývání. Nedýchá se Vám snad volněji? Svobodněji? Určitě ano.

Jděte do sedací rohové soupravy. Je stejně pohodlná, jako ta klasická. A navíc můžete získat i prostor pro spaní, když ji budete chtít rozložit. A nebudete muset odšoupávat křesla a stolek. Stranou dáte jen stolek. A pořád budete moci místností volně procházet.