Proč vám doporučit revizi elektrických spotřebičů i rozvodů

Proč vám doporučit revizi elektrických spotřebičů i rozvodů

Jakmile vám firma vyhotoví kompletní elektroinstalaci v bytě, můžete mít pocit, že se jedná o natolik bezpečné, stabilní a neměnné technické záležitosti, že se snad na nich nemůže nic pokazit. Pochopitelně tento případ uvažujeme pouze tehdy, jde-li o precizní elektrikáře, kteří skutečně dodrží, co slíbí.

Ve skutečnosti je elektroinstalace velmi „živá“ a pokazit se tu v průběhu času může cokoli.

Závada na zásuvkách – v zásuvce se může časem uvolnit šroub z některého z kontaktů a vzniklý elektrický oblouk může zažehnout požár. Povolené šrouby v zásuvkách a vypínačích bývají častým jevem u starých hliníkových vodičů, ale nelze zcela vyloučit podobnou situaci u nových měděných kabelů, které mohly být špatně dotažené anebo se v průběhu mechanického používání povolily.

nářadí elektrikáře

Závady na kabelech včetně uzemnění – funkční uzemnění je nesmírně důležité zejména tam, kde přicházíme do kontaktu s vodou, např. v kuchyni či v koupelně. V průběhu času se může některý ze zemnících vodičů uvolnit nebo přerušit a přestat plnit svou funkci. Revize elektro v Praze https://www.technologie-budov.cz/elektroinstalace/revize-elektrickych-zarizeni/ se zaměřuje zejména na tato nejcitlivější místa, která mohou nejvíce ohrozit lidský život.

elektrikář při práci

Závada na spotřebičích – vzhledem k tomu, že elektrický proud není cítit, není vidět a není slyšet, kromě měřicích přístrojů a viditelných závad typu ulomené šňůry v podstatě nemáte šanci zjistit, zda je spotřebič v pořádku, nebo není. Mohou to být případy závad na topných spirálách, na osvětlení, na uzemnění, na vinutí cívek elektromotorů apod.

Uživatelské nedostatky – záměrně zde uvádíme i situace, které si zavinili lidé sami, a to i tehdy, mají-li rozvody i spotřebiče zcela v pořádku. Jsou to případy, kdy například nevhodně používají prodlužovací šňůry. Ty mohou být přetížené tím, že na ně zapojíte třeba deset spotřebičů s velkým odběrem, anebo mohou být někde skřípnuté mezi dveřmi, pod stolem, pod židlí, nohou postele atp.

Comments are closed.