Co je to vlastně světlo

Co je to vlastně světlo

Zamyslíme-li se nad tím, co to vlastně světlo je, ve skutečnosti se potýkáme se dvěma rozdílnými pohledy – s iluzorním obrazem, jaký nám vytváří náš zrakový orgán, a o co se jedná ve skutečnosti z fyzikálního hlediska. Světlo a veškeré barvy tohoto materiálního světa v duhových odstínech od červené až po fialovou pozorujeme jako krásný obraz a vytváříme si o něm svou vlastní představu. Nejlépe ji vystihují výtvarníci – malíři, grafici, sochaři, designéři, snaží se jí vtisknout nějakou podobu a tvar.
slunce nad loukou

Jinou řečí ale hovoří fyzikální zákony. Jde o elektromagnetické záření, je to forma energie, která se šíří prostorem v rozmezí vlnových délek od 760 do 380 nanometrů. Každá vlnová délka vyjadřuje svou vlastní barvu a tu lidské oko vnímá fotocitlivými receptory. Elektromagnetické záření má však mnohem větší vlnový rozsah, např. rádiové vlny měříme v metrech až milimetrech, mikrovlnné záření např. bezdrátové wi-fi v mikrometrech, infračervené záření v nanometrech a to pak pokračuje světelným spektrem, které končí velmi krátkými ultrafialovými paprsky a gama zářením.
duha nad polem

Barva světla

Všichni dobře známe duhu, která se na obloze objeví po dešti ve svitu slunečních paprsků. Duha se také dobře rozkládá v transparentních krystalech. Zrakem tedy pozorujeme celou plejádu světelného záření tak, jak jde po sobě od červené přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, až k fialové.

Rychlost světla

Jakou rychlostí se světlo šíří ve vakuu, již bylo změřeno. Je to přibližně 300 tisíc kilometrů za sekundu. Rychlost světelného paprsku se vlivem vzduchové hmoty snižuje a výrazně nižší je např. ve skle, kde klesá až o jednu třetinu. Proto také můžeme snadno odvodit, že světelnému paprsku odraženému od slunečního povrchu trvá více než 8 minut, než dorazí k nám na zemský povrch . Možná vás napadne, že kosmická měřítka jsou skutečně impozantní, např. vzdálenost nejbližší hvězdy Alfa Centauri, jejíž světlo k nám na Zemi putuje přibližně 4 roky, zatímco nejvzdálenější objekty ve vesmíru, tzv. kvasary, jsou od nás vzdáleny miliony světelných let, světlo tedy odtud putuje miliony let.

Comments are closed.