Když chcete dobrý zážitek, najdete ho u nás!

Když chcete dobrý zážitek, najdete ho u nás!


Co si pamatujete z dÄ›tství? Z toho nejranÄ›jšího to bývají vÄ›tÅ¡inou jenom drobné útržky, které nám nic moc neprozradí, pocity a záblesky, které nemají návaznost. Jak ale stárneme, zážitky pÅ™ibývají a pÅ™ibývá také jejich návaznost. Zároveň ale také zapomínáme. Zapomínáme vÄ›ci, které se nám takříkajíc nevryly do pamÄ›ti. Pamatujete si na své Å¡kolní výlety? Na nÄ›které možná ano, jiné dávno zavál Äas. Abyste nyní svým žákům dopřáli trvalost vzpomínek, vyberte si akce od Rikitana!

Něco, na co budou žáci dlouho a dobře vzpomínat

NaÅ¡e spoleÄnost má za cíl poskytnout žákům nezapomenutelné zážitky ze Å¡kolních výletů. DÄ›tství má každý jenom jedno, a pokud je naplnÄ›no dobrými vzpomínkami a intenzivními zážitky, pak je to dÄ›tství Å¡Å¥astné. Každý, kdo se ohlédne zpÄ›t na naÅ¡e akce, kdo zavzpomíná, že s námi byl, ten je Å¡Å¥astný, protože jsme mu dali pÅ™esnÄ› ten typ vzpomínek, které se nezapomenou! Takže, až se budete rozhodovat, kam svou třídu vzít, kde by je to mohlo bavit a kde se nÄ›co nového nauÄí, pak si vyberte nás. Nebudete toho litovat!


Nezařazené
Comments are closed.