Uchování a digitalizace dokumentů

Uchování a digitalizace dokumentů

·         V současné době pod pojmem dokument označujeme všechny primární informační zdroje, které vznikly libovolným zaznamenáním dat či informací za účelem jejich uchování (archivace).
·         Průvodním jevem současné informační exploze, kterou charakterizuje přebytek informací, exploze šíření informací a prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií.
prst na ikoně
Digitalizace dokumentů
·         Technologie reformátování, při které se převádějí dokumentu do elektronické (digitální) podoby se nazývá digitalizace dokumentů. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, která jsou ukládaná společně s daty.
·         Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě. K digitalizaci slouží digitalizační zařízení, která provádějící převod analogových dat z grafické předlohy na číslicový formát (např. skener nebo digitální fotoaparát).
robot sci-fi
Co je reformátování
·         Reformátování je technologie převodu dokumentu na jiné médium a využívá se pro tvoření kopií dokumentů sloužících různým účelům, např. pro služby uživatelů. Také se může reformátovat mikrofilm, ale má mnoho negativních vlastností.
·         Další z metod přímé digitalizace je rychlý způsob vytvoření kopie dokumentu, ale je méně vhodná v těch případech, kdy má sloužit jako jediná náhrada dokumentu, jehož životnost je limitována.
·         Dá se říci, že ze současně používaných médií, které uchovávají informace, žádné nedokážou uchovat informace navěky. CD ROM disky mají životnost několik desítek let, ještě kratší životnost mají flesh disky, které ztrácejí po určité době své uchovávací schopnosti.
·         Spolehlivé nejsou ani pevné pohyblivé disky, které se musí pravidelně otáčet, jinak pozbudou svých vlastností.
čtyři diskety
·         Vědci tvrdí, že nejlépe se v historii jako archivační médium osvědčil obyčejný papír. Ten ale ohrožují plísně či případné požáry.
·         Jediným způsobem, jak uchovat důležité informace po tisíce let, jsou podle odborníků platinové desky, na nichž budou potřebné záznamy vypálené laserem. Ty by se pak uložily v hlubokých dolech spolu s jednoduchými pokyny k jejich dekódování. Vzhledem k finanční náročností projektu se do něj však zatím nikdo neodvážil pustit.

Comments are closed.